De organisatie

Ons kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar met een totaalaanbod op het gebied van onderwijs en kinderopvang. We werken vanuit één educatieve en pedagogische visie. Onze afdeling onderwijs heeft aan het begin van dit cursusjaar 189 leerlingen verdeeld over 8 groepen. Ons kindcentrum is onderdeel van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht (VCOPS).

De leiding

Directeur basisschool Mw. Marieke Bakema 
Directeur kinderopvang Mw. Monica Siebes
Locatieleider kinderopvang Mw. Tamara Hinderink
Zorgcoördinator  Mw. Renate Kooijman
Bouwcoördinator  Mw. Xanthe de Vries
ICT coördinator  Mw. Mariejelle Boom

Specialisten binnen ons kindcentrum

Leerkrachten Onderwijs en ontwikkeling groepen
Pedagogisch medewerkers Begeleiding en ontwikkeling groepen
Zorgcoördinator

Zorg en ondersteuning, onderwijskundige samenhang

Onderbouw coördinator Specialist onderbouw
Bovenbouw coördinator Specialist bovenbouw
ICT coördinator ICT specialist
Taal/leescoördinator Specialist op het gebied van taal en lezen
Gedragsspecialist

Ondersteuning bij sociaal-emotionele vorming

Kanjercoördinator Begeleiding van de kanjertraining
Gymspecialist Bevoegde gymleerkracht
Teach coördinator Ondersteuning bij de teach technieken
Orthopedagoog Begeleiding bij leer- en sociaal-emotionele problemen
Plusklas leerkracht Leerkracht voor meerpresteerders

VCOPS

Onze school gaat uit van en wordt beheerd door de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht (VCOPS). De VCOPS is in augustus 2017 ontstaan uit een fusie van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Papendrecht (VCNOP) en de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Sliedrecht (VCOS). Door de nieuwe organisatie VCOPS, worden 7 scholen in stand gehouden, te weten:

Sliedrecht

  • Anne de Vriesschool (Deltalaan 200 & Menuet 70)
  • Oranje-Nassauschool (Merwestraat 16)
  • Prins Willem-Alexanderschool (Prof. van der Waalslaan 2 en Valkweg 2)

Papendrecht

  • IKC Beatrix (Van der Palmstraat 8)
  • Kindcentrum Prins Constantijn (Walmolen 2)
  • Prins Florisschool (Moerbeihof 5 en Zuidkil 53)
  • Kindcentrum Oranje-Nassau (Leeuwerikstraat 7)

Grondslag en doel van de vereniging
De vereniging heeft tot grondslag de Bijbel als Gods Woord, volgens de traditie en naar het belijden en beleven van Bijbelgetrouwe genootschappen. Voor de vereniging is de Bijbel de belangrijkste leidraad bij de opvoeding, gericht op de liefde voor God, voor elkaar en voor de schepping. De vereniging heeft ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor Christelijk (basis)onderwijs in overeenstemming met haar grondslag, zoals omschreven in artikel 2 van de statuten.

Grondslag - lid worden
Bij aanmelding van uw kind op een van de scholen, vragen wij u een verklaring in te vullen, waarin u aangeeft de grondslag van de VCOPS te onderschrijven, dan wel te respecteren.
Ook verklaart u hiermee op de hoogte te zijn van de omgangsvormen; respectvol gedrag en taalgebruik, die horen bij de scholen van de vereniging. Een christelijke school tilt zwaar aan haar identiteit en kenmerkt zich door te hechten aan een grote betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. Ook u kunt met ons bewust kiezen voor christelijk onderwijs en dit daadwerkelijk ondersteunen. Er is gekozen voor de verenigingsvorm waarbij de betrokkenheid vorm en inhoud krijgt door lid te worden van de vereniging. Voorwaarde voor het lidmaatschap is onder andere het onderschrijven van de grondslag van de VCOPS. Door de leden van de vereniging wordt de Raad van Toezicht gekozen of herkozen bestaande uit vijf personen. Het bestuurswerk wordt verricht door het college van bestuur. Het aanspreekpunt van de VCOPS is de heer W.J. Dunsbergen, college van bestuur. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de VCOPS: www.vcops.nl

Groepsbezetting

Dagopvang Tamara Hinderink maandag, dinsdag en donderdag
Laura Korteweg dinsdag tot en met vrijdag
Daniëlle Trapman maandag, woensdag en vrijdag
Marlies Schram (inval) maandag tot en met donderdag
Sanne Reitsema (inval) dinsdag tot en met vrijdag
Peuterspeelzaal Mirjam Hoek maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend
Natasja Heeres dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend
Daphne van Dasler maandag- en donderdagochtend
BSO Rizainy Langenberg (onderbouw) maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Daphne van Dasler (onderbouw) maandag, dinsdag en donderdag
Irene Dekker (bovenbouw) maandag en dinsdag
Julie Lanser (bovenbouw) mmaandag, dinsdag en donderdag
Groep 1/2 A Willemijn Tukker maandag tot en met woensdag
Marilise van Wijngaarden donderdag en vrijdag
Groep 1/2 B Annemieke Goudswaard maandag, donderdag en vrijdag
Marilise van Wijngaarden dinsdag en woensdag
Groep 3 Els Favier maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Ineke Westerbeek woensdag
Groep 4 Freddie Godeke maandag, donderdag en vrijdag
Judith van Middelkoop dinsdag en woensdag
Groep 5 Astrid van der Stroom maandag, dinsdag, woensdag
Wietske Kortooms donderdag en vrijdag
Marilene van den Herik (lio-stagiaire)
Groep 6 Amanda Temmer dinsdag tot en met vrijdag
Judith van Middelkoop maandag
Groep 7 Rianne Voerman maandag, dinsdag en woensdag
Xanthe de Vries donderdag en vrijdag
Groep 8 Stephanie de Jong maandag en dinsdag
Mariejelle Boom woensdag, donderdag en vrijdag (tevens ICT coördinator)
Plusklas groep 3-4-5 Rena Meyer dag en tijd wordt nog bepaald
Plusklas groep 6-7-8 Rena Meyer dag en tijd wordt nog bepaald
Vakleerkracht gym Freddie Godeke dinsdag en woensdag

Intern begeleider: Renate Kooijman
Leerlingbegeleiding: Mariƫlle van Assenderp
Rena Meyer
Nel van Son
Administratief medewerker: Yvonne Vonk
Ondersteunende werkzaamheden: Elsbeth van Welzen
Directeur: Marieke Bakema