De organisatie

Ons kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar met een totaalaanbod op het gebied van onderwijs en kinderopvang. We werken vanuit één educatieve en pedagogische visie. Onze afdeling onderwijs heeft aan het begin van dit cursusjaar 182 leerlingen verdeeld over 8 groepen. In januari 2024 zal er een instroomgroep starten. Ons kindcentrum is onderdeel van de Stichting voor Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht (SCOPS).

De leiding

Directeur basisschool Mw. Marieke Bakema 
Directeur kinderopvang Mw. Willem Louridtz
Locatieleider kinderopvang Mw. Tamara Hinderink
Zorgcoördinator  Mw. Renate Kooijman
Onderbouwcoördinator Mw. Alinde Verhagen
Bovenbouwcoördinator Mw. Xanthe de Vries
ICT coördinator  Mw. Mariejelle Boom

Specialisten binnen ons kindcentrum

Leerkrachten Onderwijs 
Pedagogisch medewerkers Begeleiding en ontwikkeling 
Zorgcoördinator

Zorg en ondersteuning, onderwijskundige samenhang

Onderbouw coördinator Specialist onderbouw
Bovenbouw coördinator Specialist bovenbouw
ICT coördinator ICT specialist
Taal/leescoördinator

Specialist op het gebied van taal en lezen

Rekencoördinator

Specialist op het gebied van rekenen

Gedragsspecialist

Ondersteuning bij sociaal-emotionele vorming

Kanjercoördinator Begeleiding van de kanjertraining
Gymspecialist Bevoegde gymleerkracht
Teach coördinator Ondersteuning bij de teach technieken
Orthopedagoog Begeleiding bij leer- en sociaal-emotionele problemen
Plusklas leerkracht Leerkracht voor meerpresteerders
SCOPS

Onze school gaat uit van en wordt beheerd door de Stichting voor Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht (SCOPS). De stichting was tot 1 januari 2022 een vereniging, ontstaan uit een fusie in 2017 van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Papendrecht, (VCNOP) en de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Sliedrecht (VCOS). Door SCOPS worden zeven scholen in stand gehouden:

Sliedrecht

  • Anne de Vriesschool (Deltalaan 200 & Menuet 70)
  • Oranje-Nassauschool (Merwestraat 16)
  • Prins Willem-Alexanderschool (Prof. van der Waalslaan 2 en Valkweg 2)

Papendrecht

  • IKC Beatrix (Van der Palmstraat 8)
  • Kindcentrum Prins Constantijn (Walmolen 2)
  • Prins Florisschool (Moerbeihof 5 en Zuidkil 53)
  • Kindcentrum Oranje-Nassau (Leeuwerikstraat 7)

Grondslag en doel van de stichting
De stichting heeft tot grondslag de Bijbel als Gods Woord, volgens de traditie en naar het belijden en beleven van Bijbelgetrouwe genootschappen. Voor de stichting is de Bijbel de belangrijkste leidraad bij de opvoeding, gericht op de liefde voor God, voor elkaar en voor de schepping.
 
De stichting heeft ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor christelijk (basis)onderwijs in overeenstemming met haar grondslag, zoals omschreven in artikel 3 van de statuten.

Donateurschap
Bij aanmelding van uw kind vragen wij u een verklaring in te vullen, waarin u aangeeft de grondslag van de SCOPS te onderschrijven, dan wel te respecteren. Ook verklaart u hiermee op de hoogte te zijn van de omgangsvormen, respectvol gedrag en taalgebruik, die horen bij de scholen van de stichting. Een christelijke school tilt zwaar aan haar identiteit en kenmerkt zich door te hechten aan
een grote betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. Ook u kunt met ons bewust kiezen voor christelijk onderwijs en dit daadwerkelijk ondersteunen door donateur te worden van de SCOPS. U vindt het donateur formulier op de website www.scops.nl. Donaties worden besteed aan bijbels voor nieuwe leerlingen en leerlingen die afscheid nemen. Het aanspreekpunt van de SCOPS is de heer J. Berghout, voorzitter College van Bestuur.

Groepsbezetting
Dagopvang Tamara Hinderink maandag (ambulante taken), dinsdag en donderdag
Arjette van Rossum maandag, woensdagmiddag en vrijdag
Natasja Heeres dinsdag, woensdagochtend en vrijdag
Marlies Schram maandag tot en met donderdag
Peuteropvang Mirjam Hoek dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend
Dingena van Genderen maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend
Daphne van Dasler maandag- en donderdagochtend
BSO Rizainy Langenberg (de Parels) maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Daphne van Dasler (de Parels) maandag en donderdag
Marlies Schram (de Parels) dinsdag
Dingena van Genderen (de Diamanten) maandag en dinsdag
Julie Lanser (de Diamanten) maandag, dinsdag en donderdag
Iris den Ouden (de Parels/de Diamanten) maandag, donderdag en vrijdag (vervanging)
Melissa Abdoulah (de Diamanten) dinsdag en donderdag
Rosanne Troost (invalkracht)

Instroomgroep
(vanaf januari)

Annemieke Goudswaard  maandag, dinsdag en vrijdag
Alinde Verhagen woensdag en donderdag

Groep 1

Sanne Molenaar maandag tot en met vrijdag

Groep 2

Willemijn Tukker

maandag en dinsdag 

 

Annemieke Bons woensdag, donderdag en vrijdag
Groep 3 Lianne van Dijk maandag tot en met vrijdag
Groep 4 Judith Middelkoop maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Jelle de Jong woensdag
Groep 5 Freddie Godeke maandag, dinsdag
Wietske Kortooms woensdag, donderdag en vrijdag
Groep 6 Astrid van der Stroom maandag, dinsdag woensdag
Alinde Verhagen (tot januari) donderdag, vrijdag
Groep 7 Stéphanie de Jong maandag en dinsdag
Mariejelle Boom woensdag, donderdag en vrijdag 
Groep 8 Amanda Temmer maandag (om de week) tot en met vrijdag
Xanthe de Vries maandag (om de week)
Plusklas groep 3 Alinde Verhagen maandag
Plusklas groep 4 t/m 8 Xanthe de Vries dinsdag
Vakleerkracht gym Freddie Godeke woensdag en donderdag

  Intern begeleider: Renate Kooijman
  Leerlingbegeleiding: Mariëlle van Assenderp

Jelle de Jong
  Administratief medewerker: Nicole van Wijngaarden
  Directeur: Marieke Bakema