Kinderopvang

Kindcentrum Prins Constantijn onderscheidt zich door het bieden van professionele, kleinschalige en flexibele kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Uitgangspunt is de christelijke identiteit en de daaruit voortvloeiende normen en waarden. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting door de dag te beginnen met een verhaal uit de Bijbel, bidden voor het eten en aandacht voor de betekenis van christelijke feesten. 

Kinderen worden gedurende hun voorschoolse periode opgevangen op dezelfde groep, met dezelfde bekende en vertrouwde pedagogisch medewerkers en speelgenootjes. Kinderen uit een gezin zitten bij elkaar in de groep en wanneer een broer of zus doorstroomt naar de basisschool en eventueel buitenschoolse opvang, zijn zij altijd in elkaars nabijheid. Dit geldt ook voor kinderen die gebruik maken van onze peuterspeelzaal. Een combinatie van peuterspeelzaal en dagopvang behoort tot de mogelijkheden. Voor ouders is een prettige bijkomstigheid dat alle kinderen gebracht en gehaald kunnen worden op één locatie. Er vindt een warme overdracht plaats bij de overgang van hele dagopvang en/ of peuterspeelzaal naar de basisschool en/of buitenschoolse opvang en er wordt gewerkt met vergelijkbare observatie- en toetsinstrumenten. Rond de derde verjaardag van uw kind nodigen wij u uit voor een kennismaking in de basisschool.

Dagopvang

Kindcentrum Prins Constantijn heeft een verticale groep waar per dag maximaal 14 kinderen opgevangen worden in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het kan een uitdaging zijn om werk of studie optimaal te combineren met de zorg voor uw kinderen. Wij denken mee met ouders en proberen tegemoet te komen aan de wensen en behoeftes. De dagopvang is 52 weken per jaar geopend van 7.00 - 19.00 uur en tussen de middag bieden wij onze kinderen een warme maaltijd aan.

Tevens bieden we verschillende soorten opvang aan, zodat u kunt kiezen voor de opvang die het beste bij u en uw gezin past. Voor de verschillende soorten opvang geldt een minimum van twee dagdelen per week. Indien de groepsgrootte het toelaat, kunt u naast de vaste opvangdagen ook incidenteel extra opvang afnemen. Ook ruildagen behoren tot de mogelijkheid.

Hele dagopvang
Opvang van 7.00 - 19.00 uur.

Halve dagopvang
Opvang van 7.00 - 13.00 uur of van 13.00 - 19.00 uur. Heeft u een halve dag (6 uur) opvang nodig op andere tijden, dan kunt u kiezen voor onze flexibele opvang.

Flexibele opvang
Flexibele opvang maakt het voor ouders mogelijk om opvang af te nemen op wisselende dagen van de week.

Onderwijsregeling
Opvang gedurende 40 weken per jaar, tijdens 12 vakantieweken maakt u geen gebruik van de opvang.

Peuterspeelzaal 

Op peuterspeelzaal De Kleine Prins kunnen maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar opgevangen worden. De peuterspeelzaal is tijdens schoolweken geopend van 8.45 tot 11.45 uur, zodat ouders het halen en brengen van hun peuters en schoolgaande kinderen goed kunnen combineren. In de peuterspeelzaal speelt uw kind twee of meer dagdelen per week met uitdagend speelgoed en met andere kinderen. De peuterspeelzaal werkt met twee vaste groepen op maandag/donderdag en dinsdag/vrijdag, maar indien de planning het toelaat is een andere combinatie van dagen ook mogelijk. Op woensdag is onze peuterspeelzaal ook geopend en deze ochtend kan gecombineerd worden met een dagdeel naar keuze.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 

Zowel in de hele dagopvang als de peuterspeelzaal stimuleren de pedagogisch medewerkers de kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling door middel van ontwikkelingsgerichte activiteiten. Dit gebeurt aan de hand van het VVE-programma “Uk & Puk”. 

Bij VVE-activiteiten staan steeds wisselende thema’s centraal, die passen bij de belevingswereld van jonge kinderen. Deze activiteiten zijn gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals de fijne en grove motoriek, taalgevoel, rekenkundig en ruimtelijk inzicht en de sociale en creatieve ontwikkeling. Kinderen zingen en praten, tekenen, puzzelen, bouwen met blokken, spelen rollenspellen, rennen en klimmen. 

De pedagogisch medewerkers richten themahoeken en verteltafels in. Doordat kinderen in een groep met elkaar leren spelen en delen, bouwen zij een voorsprong op in hun sociale ontwikkeling. Daar hebben zij de rest van hun leven profijt van. 

Ouders/verzorgers kunnen geadviseerd worden door het consultatiebureau of de medewerkers op de peuterspeelgroep om te kiezen voor een VVE- plaats. VVE geeft jonge kinderen een extra steuntje in de rug om een goede start te kunnen maken in het basisonderwijs. Kinderen met een VVE-indicatie kunnen vier dagdelen op peuterspeelgroep De Kleine Prins geplaatst worden. 

Overdracht basisschool

Bij de overgang van kinderdagopvang en peuterspeelzaal naar het basisonderwijs vindt voor alle kinderen een warme overdracht plaats. Elk kind wordt, na toestemming van de ouders, in een persoonlijk gesprek overgedragen aan de leerkracht van groep 1. We zorgen zo voor een optimale start in het basisonderwijs. 

Buitenschoolse opvang

BSO Prins Constantijn kan per dag opvang bieden aan maximaal 40 kinderen, verdeeld over twee groepen, in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend van 7.00 tot 19.00 uur. U kunt echter ook kiezen voor een opvangpakket waarbij u opvang afneemt tussen 7.30 en 18.00 uur. Voor de verschillende soorten opvang geldt een minimum van 1 dag per week.

Voorschoolse opvang
Opvang vanaf 7.00 of 7.30 uur tot aanvang school.

Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd, inclusief opvang tussen 7.00 en 19.00 uur of 7.30 en 18.00 uur op vakantie- en studiedagen.

Vakantieopvang
Een ochtend opvang van 7.00 - 13.00 uur of een middag opvang van 13.00 - 19.00 uur. Of een hele dag opvang van 7.00 – 19.00 uur.

Flexibele opvang
Opvang op wisselende dagen van de week of alleen tijdens schoolweken.

Naschoolse activiteiten

Tijdens schoolweken worden er regelmatig naschoolse activiteiten aangeboden aan de kinderen die gebruik maken van onze buitenschoolse opvang, maar ook aan alle andere kinderen van de basisschool. Voor kinderen die de betreffende dag geen gebruik maken van de opvang wordt een kleine bijdrage gevraagd. U kunt uw kind(eren) opgeven middels een intekenlijst.

Oudercommissie

Vanuit de kinderopvang en buitenschoolse opvang worden de belangen van alle kinderen en ouders/verzorgers behartigd door de leden van onze oudercommissie (OC). Er wordt 6 tot 8 keer per jaar vergaderd, waarbij de directeur M. Siebes en het locatiehoofd T. Hinderink aanwezig zijn. Tijdens de vergaderingen mogen de leden van de OC gevraagd en ongevraagd advies geven over uiteenlopende (beleids)zaken. We stellen betrokkenheid en inbreng van ouders zeer op prijs. Samen met u willen wij ervoor zorgen dat uw kinderen de best mogelijke opvang krijgen. Graag nodigen wij u uit om plaats te nemen in onze oudercommissie