Kinderopvang

Kindcentrum Prins Constantijn onderscheidt zich door het bieden van professionele, kleinschalige en flexibele kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Uitgangspunt is de christelijke identiteit en de daaruit voortvloeiende normen en waarden. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting door de dag te beginnen met een verhaal uit de Bijbel, bidden voor het eten en aandacht voor de betekenis van christelijke feesten. 

Kinderen worden gedurende hun voorschoolse periode opgevangen op dezelfde groep, met dezelfde bekende en vertrouwde pedagogisch medewerkers en speelgenootjes. Kinderen uit een gezin zitten bij elkaar in de groep en wanneer een broer of zus doorstroomt naar de basisschool en eventueel buitenschoolse opvang, zijn zij altijd in elkaars nabijheid. Dit geldt ook voor kinderen die gebruik maken van onze peuteropvang. Een combinatie van peuterspeelzaal en dagopvang behoort tot de mogelijkheden. Voor ouders is een prettige bijkomstigheid dat alle kinderen gebracht en gehaald kunnen worden op één locatie. Er vindt een warme overdracht plaats bij de overgang van hele dagopvang en/of peuteropvang naar de basisschool en/of buitenschoolse opvang en er wordt gewerkt met vergelijkbare observatie-instrumenten. Rond de derde verjaardag van uw kind nodigen wij u uit voor een kennismaking met de basisschool.

Dagopvang

Kindcentrum Prins Constantijn heeft een verticale groep waar per dag maximaal 12 kinderen opgevangen worden in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het kan een uitdaging zijn om werk of studie optimaal te combineren met de zorg voor uw kinderen. Wij denken mee met ouders en proberen tegemoet te komen aan de wensen en behoeftes. De dagopvang is 52 weken per jaar geopend van 7.00 - 19.00 uur en tussen de middag bieden wij onze kinderen een warme maaltijd aan.

Tevens bieden we verschillende soorten opvang aan, zodat u kunt kiezen voor de opvang die het beste bij u en uw gezin past. Voor de verschillende soorten opvang geldt een minimum van twee dagdelen per week. Indien de groepsgrootte het toelaat, kunt u naast de vaste opvangdagen ook incidenteel extra opvang afnemen. Ook ruildagen behoren tot de mogelijkheid.

Hele dagopvang
Opvang van 7.00 - 19.00 uur.

Halve dagopvang
Opvang van 7.00 - 13.00 uur of van 13.00 - 19.00 uur. Heeft u een halve dag (6 uur) opvang nodig op andere tijden, dan kunt u kiezen voor onze flexibele opvang.

Onderwijsregeling
Opvang gedurende 40 weken per jaar, tijdens 12 vakantieweken maakt u geen gebruik van de opvang.

Peuteropvang

Op peuteropvang De Kleine Prins kunnen maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar opgevangen worden. De peuteropvang is tijdens schoolweken geopend van 8.30 tot 11.45 uur, zodat ouders het halen en brengen van hun peuters en schoolgaande kinderen goed kunnen combineren. In de peuteropvang speelt uw kind twee of meer dagdelen per week met uitdagend speelgoed en met andere kinderen. De peuteropvang werkt met twee vaste groepen op maandag/donderdag en dinsdag/vrijdag, maar indien de planning het toelaat is een andere combinatie van dagen ook mogelijk. Op woensdag is onze peuteropvang gesloten in verband met de peuter/kleuterklas.

Peuter/kleuterklas

Wij vinden het belangrijk om een goede doorgaande leer- en ontwikkellijn tussen de kinder- en peuteropvang en school te hebben om zo de overgang tussen opvang en onderwijs voor de kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen. We zijn daarom gestart met een pilot peuter/kleuterklas.

Waarom een peuter/kleuterklas?
Vanuit onze ervaringen in de praktijk merken we dat er soms kinderen zijn die voor hun vierde verjaardag al toe zijn aan groep 1. Daarnaast zijn er ook driejarigen die juist meer tijd nodig hebben om te wennen aan nieuwe situaties. Door het creëren van een peuter/kleuterklas krijgen deze kinderen langer de tijd om te wennen aan een nieuwe omgeving met een nieuwe juf en leeftijdsgenootjes in aanwezigheid van een vaste pedagogisch medewerker. Vierjarige kinderen kunnen de driejarige kinderen coachen, waardoor ze zich competenter voelen en het zelfvertrouwen groeit. Ook kunnen ze hun toekomstige klasgenootjes vast leren kennen. 

Kinderen mogen deelnemen aan de peuter/kleuterklas als ze 3,5 jaar zijn. Er wordt verwacht dat het kind zindelijk is. Daarnaast moet het kind op onze basisschool ingeschreven staan.
U kunt uw kind aanmelden voor de peuter/kleuterklas via www.kinderopvangpapendrecht.nl 

Overdracht basisschool

Bij de overgang van kinderdagopvang en peuterspeelzaal naar het basisonderwijs vindt voor alle kinderen een warme overdracht plaats. Elk kind wordt, na toestemming van de ouders, in een persoonlijk gesprek overgedragen aan de leerkracht van groep 1. We zorgen zo voor een optimale start in het basisonderwijs. 

Buitenschoolse opvang

BSO Prins Constantijn kan per dag opvang bieden aan maximaal 40 kinderen, verdeeld over twee groepen, in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend van 7.00 tot 19.00 uur. U kunt echter ook kiezen voor een opvangpakket waarbij u opvang afneemt tussen 7.30 en 18.00 uur. Voor de verschillende soorten opvang geldt een minimum van 1 dag per week.

BSO Prins Constantijn is op woensdag gesloten. Kinderen die op deze dag gebruik willen maken van de naschoolse opvang worden opgevangen bij BSO Oranje Nassau.

Voorschoolse opvang
Opvang vanaf 7.00 of 7.30 uur tot aanvang school.

Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd, inclusief opvang tussen 7.00 en 19.00 uur of 7.30 en 18.00 uur op vakantie- en studiedagen.

Vakantieopvang
Een ochtend opvang van 7.00 - 13.00 uur of een middag opvang van 13.00 - 19.00 uur. Of een hele dag opvang van 7.00 – 19.00 uur.

Oudercommissie

Vanuit de kinderopvang en buitenschoolse opvang worden de belangen van alle kinderen en ouders/verzorgers behartigd door de leden van onze oudercommissie (OC). Er wordt 6 tot 8 keer per jaar vergaderd, waarbij de directeur M. Siebes en het locatiehoofd T. Hinderink aanwezig zijn. Tijdens de vergaderingen mogen de leden van de OC gevraagd en ongevraagd advies geven over uiteenlopende (beleids)zaken. We stellen betrokkenheid en inbreng van ouders zeer op prijs. Samen met u willen wij ervoor zorgen dat uw kinderen de best mogelijke opvang krijgen. Graag nodigen wij u uit om plaats te nemen in onze oudercommissie