Namen en contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Hieronder vindt u de namen van contactpersonen en van samenwerkende organisaties.

Directeur en stafleden

Directeur
Mw. Marieke Bakema

Stafleden
Coördinator onderwijs
Mw. Xanthe de Vries
Mw. Alinde Verhagen

Intern begeleider
Mw. Renate Kooijman

Locatieleider kinderopvang
Mw. Tamara Hinderink

Contact
Walmolen 2
3352 AN Papendrecht

078-6154954
directie@prinsconstantijn.nl

Schoolbestuur SCOPS

College van bestuur VCOPS
Dhr. J. Berghout

Contact
Doctor Langeveldplein 16
3361 HE Sliedrecht

0184 499 519
info@scops.nl

Ouderraad

Voorzitter
Mw. Robin van Gent.

Secretaris
Mw. Jolanda de Koning

Emailadres
or@prinsconstantijn.nl

Medezeggenschapsraad

Voorzitter
Dhr. Freddie Godeke

Secretaris
Mw. Annelies Lagendijk

Emailadres
mr@prinsconstantijn.nl

Externe personen en instanties

Sterk Papendrecht 
Veerweg 127
3351 HC Papendrecht
078 615 47 41 
info@sterkpapendrecht.nl 

Schoolmaatschappelijk werk 
Mevr. C. Euser
078 6154741

Schoolarts 
Veerweg 127
3351 HC Papendrecht 
078 6154741

Inspectie van het onderwijs 
www.onderwijsinspectie.nl
0800 - 8051 (gratis)

Leerplicht Dienst Gezondheid & Jeugd
Karel Lotsyweg 40 
3318 AL Dordrecht 
078 7708500
www.dienstgezondheidjeugd.nl

Veilig Thuis
0800 - 2000

De kindertelefoon
0800 - 0432

Stichting Leergeld Drechtsteden
Postbus 8001
3301 CA Dordrecht
078 6123119 

Kinderopvang Papendrecht 
Goudenregenstraat 15
3353 VA Papendrecht 
078 642 5615 
www.kinderopvangpapendrecht.nl