Welkom!

Informatiegids 2O2O / 2O21

U heeft de informatiegids van kindcentrum Prins Constantijn voor Protestants Christelijke opvang en basisonderwijs geopend. We willen u door middel van deze gids een beeld geven van ons kindcentrum. We willen u laten kennismaken met onze waarden, onze uitgangspunten, met onze manier van werken en nog vele andere zaken. Ook is deze informatiegids bedoeld om praktische informatie aan u door te geven. 

Voor ouders die nog geen kinderen op ons kindcentrum hebben, zal deze informatiegids vooral een kennismaking zijn. Een kindcentrum is een plek waar uw kind een groot deel van zijn kinderjaren zal doorbrengen. U als ouders vertrouwt de kinderen toe aan de zorg van de leerkrachten en de pedagogisch medewerkers. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en opvang en weer terug. Een kindcentrum, basisschool of kinderopvang kies je dan ook met zorg. Het is goed dat u een kindcentrum kiest dat past bij u en uw kind. Een kindcentrum dat zaken van belang vindt, die u óók belangrijk vindt. 

Wij hopen dat u na het lezen van deze informatiegids een goede indruk heeft van ons kindcentrum. U kunt altijd bellen als u meer informatie wilt of een afspraak wilt maken voor een gesprek. 

Voor de ouders van kinderen die al op kindcentrum Prins Constantijn zitten, zal naast het algemene gedeelte vooral de praktische informatie van belang zijn. Wij hebben niet de illusie dat we compleet zijn in onze informatie. Neem gerust contact met ons op wanneer er nog vragen leven.

Binnen ons kindcentrum vindt u: 

  • Christelijk, veelzijdig en eigentijds basisonderwijs 
  • Flexibele kinderopvang, peuterspeelzaal en BSO 
  • Doorgaande ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar 
  • Onderwijs en opvang op één locatie 
  • Continurooster 
  • Ruime openingstijden van 07.00 tot 19.00 uur, 52 weken per jaar 
  • Eén pedagogisch klimaat en eenduidige communicatie 
  • Doorlopende zorg- en leerlijnen, ook naar het voortgezet onderwijs
  • De verbinding tussen binnen- en buitenschools leren